Her om dagen fikk jeg anledning til både å spandere vaflene og gjøre et lite innlegg for en gruppe gründere og gründerinteresserte. Ingenting er som dialog og kaffe, det måtte i tilfelle være også med vafler. I en slik dialog er det viktig å være realistisk og ikke bare optimistisk.

Her i Rana har vi et eget lokale for slikt, vi kaller det VÆXT Mo i Rana. Primus motor er Annfrid Olsen hos Rana Utviklingsselskap AS. I Vefsn kommune har de også en VÆXT lokasjon, de kaller det VÆXT Mosjøen.

Vi er mange som heier på gründerne – ikke bare i Vefsn og i Rana, men i hele landet. I tillegg til at virkemiddelapparatet hyler seg hese av positivitet, ser også andre verdien i at mennesker fortsatt ser frem til ansvar, forpliktelser, lange arbeidsdager og allikevel holder på.

Det er mye vi ikke kan. Men når det tårner seg opp med oppgaver og oversikten du hadde ved morgenkaffen, er helt i det blå og i en tåke av andre oppgaver 2 timer senere, som alle må løses først og raskt, da kan vi etterhvert miste motet og ha behov for positiv omtanke og kanskje litt hjelp. For andre kan det vanskeligste være følelsen av å ikke strekke til, mangel på kompetanse og erfaring rett og slett. Vi kom gjerne til verket med en produktide, ikke markedskunnskap.

For det er under planleggingen av bedriften vi legger grunnlaget for den videre drift etter etableringen. Det er nå vi skal stille de vanskelige spørsmålene som vanligvis er de vi selv ikke har svar på. Dette dreier seg ofte om markedet. Skumle saker, det ukjente.

Men burde det egentlig være så vanskelig? Det vil hjelpe veldig å erkjenne eget behov for kompetanse- og erfaringspåfyll, selv om den kommer fra andre. Søk til miljø som for eksempel VÆXT miljøene og få svar på spørsmål du ikke visste at du hadde. Det er viktig at din bedrift skiller seg ut, men ikke i så stor grad at du ikke kan gjøre bruk av andres erfaringer.

Vi ser hvor viktig planlegging av en bedrift er, enten det er utviklingen av en forretningsplan eller en markedsplan, så styrker det mulighetene for finansiering og at midlene benyttes ovenfor korrekte målgrupper via effektive salgskanaler. Det kan det være behov for når vi vet at kun 3 av 10 lykkes og er oppegående etter 5 år (kilde: Statistisk Sentralbyrå).

Flere gründere som har lyktes og senere fortalt meg sittende i en god posisjon i en vellykket bedrift; «Hadde jeg visst hva jeg skulle møte av motstand og vanskeligheter, hadde jeg aldri gjort dette».

Jeg håper du allikevel setter i gang og “gjør det”. Vi har alle behov for hjelp, selv om hjelpen av og til kan bestå av spørsmål vi helst ikke vil ha, kan den lette på arbeidet og ta vekk noen av bekymringene. Lykke til!

Torger Lofthus