Hvilke virksomhetsområder vi prioriterer blir mindre viktig mens hvilke verktøy vi benytter blir svært viktig. Nye bedrifter, og dermed eksisterende bedrifter, blir i økende grad bransje overskridende med kun én ting felles – kontinuerlig innovasjon.

Det er ikke uvanlig at bedrifter og offentlige etater og institusjoner lager en strategiplan. Det spesielle nå er at de mister mye av sin betydning i en tradisjonell utførelse.

Innovasjon har vi snakket om før. Nå snakker vi om det igjen. Denne gangen i sammenheng med at Rana kommune reviderer sin strategiske næringsplan som stammer fra 2013. Nå er vi ved sakens kjerne. Mye har skjedd siden 2013. To av de emner som er blitt brennaktuelle siden den gang er sirkulær økonomi og digitalisering. Begge var helt sikkert aktuelle før 2013, men ikke for meg.

Men vi våkner alle. Nå har Rana kommune anledning til å ta nye elementer inn i sin reviderte plan og arrangerer flere møter hvor interesserte parter kan uttale seg. For typisk inneholder slike planer prioriterte satsningsområder. Dette er vanligvis konkrete virksomhetsområder med konkrete interessenter.

Jeg tror ikke dette er veien å gå uten å gå lenger. Jeg mener vi absolutt bør prioritere de deler av næringsliv og industri vi vil forsterke – eller etablere. Men jeg tror ikke veien å gå er å bli et prioritert område for å kunne satse på disse områdene.

Om vi gjør det slik blir vi i beste fall ikke bedre enn vi har penger å skyte inn. Da kommer vi til kort med bolyst, omdømme, etablering av interessante arbeidsplasser i forhold til andre norske kommuner som også kjemper den samme kampen vi gjør. Vi må bli best på den eneste plassen vi nå kan konkurrere, nemlig på innovasjon.

Om vi tar utgangspunkt i den reviderte strategiske næringsplanen, går sammen i større og mindre grupper innen de prioriterte virksomhetsområdene med fantasi og kreativitet, altså innovasjon, som virkemiddel, vil vi kunne komme lenger enn langt. Da gjør vi det vi gjør ut fra nytenkning. Lykkes vi med det, er det vårt samfunn, enten vi ser det i Rana- eller i et Helgelandsperspektiv, som er det interessante og tiltrekker seg nye bedrifter og unge mennesker. Det er bærekraft det!

Torger Lofthus