En blid kar og en ambassadør for samarbeid, adm. direktør Arnt J. Skogsøy i Westcon Helgeland AS

Enkelt sagt finnes to typer samarbeid, kort- og langsiktig. Det er de som samarbeider mer som «av-og-til» og de som søker mer kontinuerlig etter samarbeidspartnere, har det i blodet. De står fremst i skoene. De er frempå og ikke fornøyd med sine egne fortrinn, de vil gjerne «låne» naboene sine også. Smart. Klokt. Slikt blir det samarbeid av. Hele tiden.

For det åpne sinn og våkne øye er det nå etterhvert blitt vanskelig å ikke se nødvendigheten av samarbeid i økende grad enn det vi hittil har vært med om. I tidligere tider bygget vi bedriften og la vekt på å bli en stor bedrift – og en enda større bedrift. Sånn holdt vi på.

Samtidig, dette var tidlig 50-tall, så vi betydningen av byggingen av en «merkevare». Det var derfor viktig at bedriften var stor og synlig – hele tiden og overalt.

Etterhvert er vi blitt flinkere og har blant annet funnet at nettverk og samarbeid også har betydning.

Westcon Helgeland AS er en slik bedrift. De samarbeider ikke av nødvendighet, de samarbeider med andre bedrifter på Helgeland fordi det gir dem konkurransekraft, noe som igjen gir dem muligheter – muligheter i flere ulike marked.

Nylig har vi hatt et oppslag i NRK Nordland og i Rana Blad om et prosjekt Westcon Helgeland gjorde for Oceaneering AS, byggingen av to ROV hangarer. Dette prosjektet bestod av flere fag, mekaniske, overflatebehandling, elektro, rør mm. Westcon Helgeland har ikke alle disse fagene i egen regi i tilstrekkelig omfang til selv å kunne gjøre jobben. Derfor henter de bedrifter som har sine spesialiteter, i denne omgang MOMEK Service AS, Miras Hydraulikk AS, Grotnes Steel AS, Rana Mek AS og PSUPPLY AS.

Sammen blir dette et godt lag for akkurat denne jobben, neste gang kan det være andre bedrifter involvert avhengig av fag og kapasitet hos den enkelte.

Dette er heller ikke noe Westcon Helgeland gjør sånn for én gangs skyld, dette gjør selskapet kontinuerlig. For som vi kan lese i den vedlagte artikkelen, legger adm. direktør Arnt J. Skogsøy vekt på at når du er etablert, for eksempel som Westcon Helgeland, på Nesna, blir det viktig å benytte den omkringliggende leverandørindustri. Eller naboene om du vil. For som de sier litt lengre sørpå, «vi samarbeider når vi kan og konkurrerer når vi må».

Torger Lofthus