Her et eksempel på det utvalg av roboter som er tilgjengelig. Roboter i alle størrelser, former og farger på alle messer med internasjonalt tilsnitt.

Robotisering betyr å ta i bruk roboter til arbeid vi ikke selv vil gjøre, kan gjøre eller arbeid som roboter gjør bedre og gjerne rimeligere. Ja ikke sant, litt skummelt dette med roboter, kommer de og tar alle jobbene våre?

Det finnes roboter til de fleste formål. Men for det meste tenker vi nok på roboter til daglig som noe menneske-aktig som er litt “dummere” enn oss. Beklager. Den tiden er forbi.

En av robotene du snakker med til daglig om du har en nyere bil, ja, det er nettopp bilen din. Til min bil kan jeg snakke og fortelle at jeg ønsker mer varme, lavere musikk, hvem jeg vil ringe osv. Joda, det er mye bruk av stikkord, men nå kan de inngå i en setning som ikke forvirrer roboten som “bor i bilen min”.

Andre eksempler kan være roboter for å klippe plenen, noen kjøper til og med to – de med stor plen eller plen på to plan.

Mange har nok sett de tidlige robotene for sveising av karosseri på biler. Det står gjerne ABB på dem, de er store og tunge og snur seg rundt sin egen akse kjapt og presist for å punktsveise et nytt bilkarosseri. ABB var tidlig ute med denne typen roboter.

Vi kaller disse “industrielle roboter”. Industrielle roboter er nå blitt enda flinkere, faktisk langt flinkere. Og de tas i bruk stadig raskere. Årsaken til den stadig større utbredelsen er internett. Roboter stod før og arbeidet på sin lille flekk og “snakket” lite med omverdenen. Nå har vi fått “Internet of things” hvor det meste kan, om vi vil, snakke med hverandre. Igjen tilbake til min Volvo, det er frivillig, men jeg har altså montert et ekstra SIM kort i bilen slik at den kan “snakke” med andre Volvoer om slike ting som glatt føre og annet det kan være greit for en Volvo i området å vite. Og bare så det er sagt, andre bilmerker har lignende system.

Robotisering er ellers kjent som en “trussel” mot våre arbeidsplasser. Muligens. Spesielt for de menneskene som ikke ønsker endring, alt skal være som før, de vil nok oppleve roboter som en trussel.

Det som har gjort robotene mer nyttige er graden av intelligens og kombinasjonen med 3D maskinsyn. Ja ikke sant, nå “ser” maskinene.

Internett, batteriteknologi, materialteknologi, kunstig intelligens og maskinsyn er bare noen av de teknologiene som tilsammen gjør at vi i dag finner roboter i alle former og farger. Fra de bitte små som du kan feste til bordet med en sugekopp, til de større industrielle robotene.

Som ellers er det viktig at vi selv tar styringen og ikke stiller oss passive til utviklingen, i denne omgang til robotiseringen. Det er derfor underleg å se at det både i Sverige, Finland og Danmark finnes “robotforeninger”, bare ikke i Norge?! Er ikke det litt underlig? Kanskje ikke, for ser vi på tallene fra Dansk Robot Netværk (DIRA), ligger ikke roboter akkurat fremst i pannebrasken vår.

Figur 1 viser antall roboter anskaffet i 2018, som er det siste året i statistikken, ser vi at Sverige ligger fremst med 1 263 innkjøpte roboter mens Norge ligger på jumboplass med sine 150 roboter kjøpt i 2018.

Figur 2. Ser vi på tettheten (antall roboter per 10 000 innbyggere) av roboter ligger vi heller ikke godt an.

Roboter blir ofte beskyldt for å erstatte kostbart personale. Det rimer ikke med at tettheten av roboter i Singapore er 831 og Sør Korea 774, altså langt høyere tetthet enn i land med langt høyere arbeidskostnader, som for eksempel Sverige, Danmark, Finland og Norge.

Inntrykket av at ulike land har andre grunner enn kostbart personale til å anskaffe seg roboter, forsterkes ytterligere av vesten i anskaffelse i de samme land.

Det er ikke mitt poeng at norske bedrifter og myndigheter skal kjøpe flest mulig roboter. Mitt poeng er at vi kan ikke sitte stille å ikke ta stilling til utfordringen. Vi bør ta styringen på hvor vi vil benytte roboter, hvilke regler som skal gjelde. Når bilen kom, ble det pålagt å ha en person gående foran doningen med et viftende flagg. Dette for å vise at noe “skummelt” kom rett bak. Jeg mener vi nå bør sende en flaggende mann til alle industribedrifter og offentlige virksomheter – varsel, nytt på gang. Det kan gagne deg og din institusjon dersom du tar styringen.

Det er godt å bo i Norge. Det har det vært en stund. Er det det som gjør at så mange bedrifter velger å ikke se denne veien? Jeg vet ikke. Jeg håper vi snart kan ta i bruk roboter på områder vi ønsker å ta dem i bruk, fremfor der de kan tas i bruk. En viktig forskjell.

Torger Lofthus