Fra venstre mot høyre Thomas Wærnes Moen, Bjørn-Wiggo Eriksen, Rose-Helen Hetzler, Tor-Christian Kristiansen, Jan-Roger Krokstrand, og såvidt synlig bak der; Johannes Pedersen, Pål Einar Olsen, Harald Martinussen, Bjørn Tore Hansen, Brian Brun og til slutt undertegnede.

Hverdagen er vår beste venn og vår største utfordring. Det er komfortabelt å fortsette slik vi har gjort før, men det er også risikabelt. Kravet til endringstakt har økt voldsomt – det eneste vi vet med sikkerhet, er at slik vi gjorde det i går, kan vi ikke gjøre det i morgen.

Industrivisualisering AS (INVIS) i Glomfjord er en kompetansebedrift full av kunnskap og stå-på-vilje. Sjelden ser vi slik nysgjerrighet på nye ideer og tenkning utenfor «boksen».

«Nye muligheter» er en arbeidsform hvor vi setter oss ned sammen hvor det å få frem bedriftens fortrinn er viktig. Dette er grunnlaget for neste samling hvor vi ser etter tilhørende målgrupper. Derfra går ferden til salgskanaler for den utvalgte målgruppen, for å ende opp i defineringen av tilpassede eller nye produkter.

Dette er innovasjon i praksis. Nye elementer satt inn i tradisjonelle sammenhenger. Muligheten er derfor tilstede for at INVIS møter fremtiden enda bedre rustet og med større innsikt i egne evner og innovative produkter til gamle og nye kunder. Bedrifter som fornyer seg på denne måten, lærer mer om seg selv, om sine kunder – gamle som nye, og om sine nye rammevilkår. Slike bedrifter lar ikke morgendagen komme som en overraskelse.

Takk for fire spennende samlinger, slitsomme, givende og morsomme. For en gjeng!

Torger Lofthus