NHO presenterte nylig en ny rapport som viser at vi i de neste 30 år må forvente lav vekst. I utgangspunktet er ikke dette svært dårlige nyheter, lavkonjunktur har vi hatt før – og ofte. Det som allikevel gjør dette til dårlig nytt, er to faktorer. For det første er vi ikke avvent den fantastiske oppgangen vi har hatt siden 2001. På tross av en finanskrise i 2008 ble det ikke brems i veksten før når oljekrisen slo for et par år siden ved at OPEC gjorde noe de normalt ikke gjør og skifergassen fikk lov til noe den ikke burde fått lov til.

Den lange oppgangen har gjort at du idag må være godt voksen for å ha opplevd konjunktur motgang. Det finnes helt sikkert bedre og mer korrekte uttrykk, så vi tar det folkelig her; I en periode med konjunkturene mot deg, kommer ikke kundene av seg selv. Du må ikke bare arbeide hardt for å få dem, men du må arbeide enda hardere for å beholde dem. Slik var det ikke i samme grad i perioden 2001 – 2015. I den perioden var det i flere bransjer, spesielt innen olje og gass, regelrett kapasitetsbrist på flere områder. Prisene og marginene bar preg av det.

Den andre faktoren som gjør dette til dårlig nytt er kravene vi nå opplever til endring. Krav som er absolutte og svært mangfoldige. Den digitale produksjonen som nå erobrer også Norge, med robotisering, 3D print, VR/AR osv, kommer altså samtidig som det forventes lav vekst over en lang periode på 30 år. Det er én ting å bli bedre og mer effektiv på det vi driver med og det vi kan, men når det vi driver med får endrede rammevilkår, rammevilkår som endres raskt – svært raskt – stilles det store krav til endringsvilje og endringshastighet for at bedriften skal kunne henge med. Best å starte med én gang altså.

Men det bør vi ikke fokusere på. Vi bør se de muligheter som nå ligger foran oss. Vi bør møte fremtiden med optimisme, pågangsmot, innovasjon og nytenkning. Gjør vi det, er jeg ikke i tvil om at vi vil lykkes. Men det vil ikke gå av seg selv. Vi må arbeide hardt. Slutt på dikke-dikk. Nå skal vi brette opp ermene og arbeide målrettet for å bli bedre og mer effektiv, gjerne i en spiller ny forretningsmodell. Lykke til!

Rapporten finner du her.

Torger Lofthus