I forkant av en spennende valgnatt, hvor borgerlig og sosialistisk fløy vekslet om å være størst, var diskusjonen om norske kraftkabler til utlandet en diskusjon som nærmest var fraværende. Det virket ikke til å være noe våre politikere hadde lyst å snakke noe særlig om. Kanskje ikke så rart – det er klima som er viktig, ja sammen med hvor raskt vi kan få avviklet oljevirksomheten på norsk sokkel og hva som skal bli den nye «oljen».

Det mange nok ikke helt har fått med seg, er industriens betydning i vårt samfunn. Og nå kan vi for vår del holde oljeindustrien helt utenfor, bare sånn at det blir et enklere bilde. Vi kan benytte vår egen kommune som eksempel, den er jo også på det nærmeste oljefri.

Da er det slik at uten industrien her eksemplifisert ved Celsa Nordic AS, Elkem Rana AS, Rana Gruber AS, Glencore Manganese Norway AS, Helgeland Plast AS, som alle har det til felles at de eksporterer sine produkter til utlandet, sørger for at bedrifter som for eksempel IMTAS AS, MOMEK Group AS, Miras Solution AS og en rekke andre leverandørbedrifter, har arbeid og sysselsetter enda flere mennesker.

Når IMO Sveiseindustri AS lykkes med å kapre kontrakten for bygging av Hæhre Entreprenør AS fire store broer til Veipakke Helgeland Nord, så er det dyktig gjort og deres innsats belønnes med trygge arbeidsplasser (les skattebetalere) som i likhet med de øvrige leverandørbedrlftenes medarbeidere, har behov for forbruksvarer og -tjenester fra servicebedriftene. Dermed kan Coop Helgeland, Bunnpris, Skeidar, frisører, bilverksted og så veldig mange andre bedrifter med om mulig ENDA flere medarbeidere, sikre sine stillinger og bli dyktige skattebetalere.

Dere skjønner nok poenget, det hele starter med industrien. Uten den blir det ingen leverandørindustri og slett ingen servicenæring. Lyst å prøve et slikt Ranasamfunn? I denne versjonen blir det nok krangel om mer en skolestruktur!

Samtidig forandrer verden seg. Alle våre industribedrifter leverer sine produkter til sine marked utenfor Norge. Der bor det mange mennesker, mennesker som formes av sine nære inntrykk og påvirkning fra ulike kilder. Blant de budskap som nå heldigvis vinner frem verden over blant folk flest, er vårt behov for å redusere CO2 utslippene – joda, klimakrisen ER menneskeskapt uavhengig av hva Donald sier, og de fleste på denne vår eneste planet skjønner det.

Med et slikt utgangspunkt, nemlig at kundene som skal kjøpe våre varer, foretrekker at de varene de kjøper er laget ved hjelp av ren og fornybar energi, er det vanskelig å forstå den politiske bakgrunnen for at vi har bygd et vindkraftverk for å produsere ren og fornybar strøm til kun en eneste kunde som har lovet sine kunder, at all strøm de benytter på sine europeiske datasentre, skal være 100% ren og fornybar. Hvor mange datasentre har de i Norge? Ingen. Null. Nada.

Verdens reneste armeringsstål produseres i Mo i Rana av Celsa Armeringsstål AS. Dette blir det både fortjeneste og arbeidsplasser av hos Celsa. Celsa sin virksomhet her i Rana sysselsetter 3 – 400 mennesker, de eksporterer for mellom 2 – 3 milliarder hvert år – bare de, i tillegg kommer de øvrige industribedriftene. Men det blir enda flere arbeidsplasser i leverandørindustrien og enda flere oppå der i servicenæringene. Da blir mitt spørsmål; Hvorfor bygger vi da kabler for å eksportere strøm til utlandet slik at de kan bygge arbeidsplassene der – på vår strøm? Har vi for mange arbeidsplasser i Norge?

Nå skal Apple bygge et nytt datasenter for sine tjenester. Hvor da spurte du? Jo i Danmark. I nettopp den delen av Danmark hvor det ilandføres strøm gjennom norske strømkabler, de har til og med navn; Skagerak 1, Skagerak 2, Skagerak 3 og Skagerak 4. Argumentet fra danske myndigheter er tydelig ovenfor potensielle etablerere, kom hit – vi har fornybar energi, ren og pen – fra Norge!

Til daglig arbeider jeg med marked. Jeg bistår bedrifter over hele Norge med markedsstrategier og markedsfremstøt. I dette arbeidet leter jeg etter bedriftens «fortrinn». Dette er egenskaper knyttet til bedriftens produkter, medarbeidere, miljøet de er en del av osv. På den måten finner vi hva bedriften er god på og kan «skryte» av. Et av våre aller største «fortrinn» for etablering og videreutvikling av industri, er ren og fornybar energi. Den er selve grunnlaget for industriell produksjon, uten den blir det svært lite industri. Ble det kaldt sa du? Ja det blir det. Mange mister sitt arbeide i leverandørindustrien og i servicenæringene. Trist. Mørkt. Kaldt.

Mo Industripark AS snakker mye om det grønne skiftet. Dette er nettopp at forbrukere og kunder verden over, i stadig raskere tempo, ønsker å betale mer for «grønne» produkter hvor ren og fornybar energi inngår som et grunnlag for produksjonen. Hvor finnes det ansvarlige politikere? Noen som vet?

Torger Lofthus