Bilde 1. Industriareal av denne typen vi her har tilgjengelig skal visstnok finnes bare tre steder på kloden, to av dem i Norge; Gulen og Langsetvågen. Hvorvidt dette er tilfelle vites ikke, men vi bør ta godt vare på arealet og benytte dette effektivt til det beste for samfunnet

Industriareal er bokstavelig talt grunnlaget for all industriell virksomhet. I tillegg er det knapphet på egnet areal. I tidligere tider var ikke plasseringen av industriarealet viktig. På mange eldre industristeder langs kysten vår, var det slik at først fikk industrien en sentral plassering, så bygde vi samfunnet rundt fabrikken. Den gang var plassering i forhold til malmforekomster og elver som gav vannkraft, logiske valg. Miljø og bolyst var ikke like viktig den gang, heller ikke for industrien. Den gangen bygde vi landet gjennom industrien. Arbeidsplasser spredt rundt i distriktsnorge var ønsket utvikling, da som nå.

Dette har endret seg drastisk og i dag er nettopp hensynet til miljø et hovedelement og drivkraft for ytterligere forbedringer for enhver industriell virksomhet. For mange byr også nye og stadig skjerpede miljøkrav på nye forretningsmuligheter og økt konkurransekraft. Men en av forutsetningene er tilgang på tilfredsstillende infrastruktur, i denne omgang fokuserer vi på industriareal.

Nesna Industripark begynte som en ide hos Nesna kommune når Westcon Helgeland flyttet fra sentrum av Nesna til Langsetvågen i 1999. Bedriften slo rot og Nesna kommune begynte et arbeid med å få flere bedrifter til å etablere seg på området. I 2011 gjorde jeg den første analysen på hva vi kunne gjøre på dette fantastiske industriarealet for å komplettere Westcon Helgeland.

I 2015 ble «Rigg i Nord» prosjektet gjennomført for å finne hvordan vi best kunne benytte Langsetvågen Industriområde og hvilke fortrinn området hadde. Dette prosjektet hadde opprinnelig stort fokus på muligheter knyttet til rigg og riggvedlikehold. Men som i alle kreative prosesser dukket det straks opp en rekke andre muligheter. Prosjektet ble finansiert av Innovasjon Norge, Westcon Helgeland AS, Mo Industripark AS og Maritimt Forum Nord. “Nesna Industripark” ble altså etablert som en kommunal ide i forbindelse med at Westcon Helgeland AS flyttet fra Nesna sentrum til Langsetvågen.

Etter “Rigg i Nord” fortsatte samarbeidet i det prosjektet som nå fortsatt pågår, med Mo Industripark AS, Westcon Helgeland AS, men nå også med Nordland Fylkeskommune, Nesna kommune og Rana kommune gjennom Rana Utviklingsselskap AS.

Som ellers er det viktig å benytte de fortrinn vi har. Når Mo Industripark utvider langs sjøkanten her inne på Mo i Rana og etterhvert bestykkes med en dypvannskai, er dette nettopp fortrinn sammen med at disse industriarealene ligger midt i en klynge av leverandør-bedrifter som kan bygge om eller reparere hva som helst. Helgeland har utviklet et svært sterkt og substansielt leverandørmiljø gjennom avskallingen industrien har foretatt ved å gjøre sine serviceavdelinger til omkringliggende private selskap med svært kompetente mennesker gjennom hele verdikjeden. Mosjøen og Mo i Rana er eksempler på nettopp dette, multi-faglige bedrifter i toppklasse!

Bilde 2. Kvaliteten på lokal og regional leverandørindustri er avgjørende for en effektiv drift av selve industribedriftene. Det er nettopp denne leverandørindustrien som er ett av fortrinnene ved Nesna Industripark.

Et annet fortrinn ved Nesna Industripark er nettopp at den ligger litt unna allfarvei. Her kan vi for eksempel etablere industri som tilfredsstiller  alle miljøkrav men som vi kanskje ikke vil ha midt i byen.

Et fortrinn litt spesielt fortrinn er at hele området ligger på fjell. Ingen problemer med fundamentering altså. Her kan det meste bygges og boltes fast!

Vi kan liste flere fortrinn men personlig setter jeg mest pris på dybdeforholdene. Brådypt er bare fornavnet. Over en strekning på nærmere 1,2 km varierer dybden fra 40 m til 100 m – 2 m fra land! De neste 0,7 km varierer dybden fra 100 m til 200 m!

Bilde 3. Som illustrasjonen viser er det ikke bare dypt men tildels svært dypt. Hva kan vi ikke etablere på bakgrunn av disse dybdeforholdene 

Bilde 4. Når Transocean Enabler var inne hos Westcon Helgeland for et kort opphold, var nettopp dybden viktig og en forutsetning for det testprogrammet de ønsket å gjennomføre. Her ser vi de ligger med en dybde på 600 meter under riggen.

 

Film. I disse disse dager går prosjekteierne Mo Industripark AS og Westcon Helgeland AS ut med materiell som viser Nesna Industriparks fortreffeligheter. Da blir nok flere å se hvilke muligheter vi har her på Helgeland for tilrettelegging for både industri og leverandørindustri.

Takk til Se-Nor AS for film og illustrasjoner.

Torger Lofthus