Området som Westcon Helgeland AS er en del av, Nesna Industripark, byr på unike muligheter som vi må ivareta for industriarbeidsplasser som kompletterer Westcons virksomhet.

I dette innlegget finner du åtte forskjellige videosnutter, hver på kun få minutter. Disse er hentet fra et møte som fant sted rett før jul. Vi kalte det et dialogmøte i betydningen av at her skulle politikk og industri kunne diskutere ulike aktuelle problemstillinger.

I november 2018 møttes representanter innen politikk og industri til et dialogmøte på Nesna for å drøfte hvordan vi best kan legge til rette for videre utvikling av Nesna Industripark og vekst på Helgeland. En oppriktig dialog over meningsfylte tema med andre ord.

Vi samlet sentrale politikere i forbindelse med etableringen av Nesna Industripark på Nesna i Nordland fylke. Her er vi i gang med et prosjekt i hovedsak finansiert av Nordland Fylkeskommune men med gode bidrag også fra Rana kommune, Nesna kommune, Westcon Helgeland AS og Mo Industripark AS.

Prosjektet går ut på å etablere og utvikle et nytt industriområde ved Langsetvågen. Dette er et arbeid som ble påbegynt av Nesna kommune noen år tidligere, men som av ulike årsaker stoppet opp.

Westcon Helgeland er første etablerer og kom dit allerede i 1999. De er foreløpig eneste industrielle etablering i området.

Uavhengig av parti og politisk farge, er det viktig å lytte til politikere med meninger om næringspolitikk. Samtidig er det viktig for våre politikere å lytte til industrien. Begge vinklinger skyldes selvsagt at industriell virksomhet, og da fortrinnsvis eksporterende industriell virksomhet, er selve ryggraden i norsk velferd. Denne verdiskapingen vil vi veldig gjerne ha!

Utviklingen av Langsetvågen Industriområde, eller Nesna Industripark som det nå kalles, er derfor et glimrende underlag for nettopp en slik debatt – når politikk og industri møtes.


Video 1: Finn Rindahl om Nesna som industrikommune


Video 2: Arve Ulriksen om kommuner og kapital


Video 3: Bjørnar Skjæran med klare meninger


Video 4: Ingelin Noresjø om tverrpolitisk samarbeid


Video 5: Marius Jøsevold om å gå sammen


Video 6: Marius Jøsevold om forvaltning av innovasjonsmidler


Video 7: Arve Ulriksen om ringvirkninger


Video 8: Om langsiktighet

 

Torger Lofthus