Fra venstre. Yngve Holm og Malén Kristiansen, begge fra “Smak & Behag”, Nina Rødahl Friis fra “Havblikk” og til slutt Tåmmas Handå fra Geir Lillevik Transport. Alle 3 bedrifter fra Nesna med en smak av riggvedlikehold fra november 2018 når Transocean Enabler besøkte Nesna og Westcon Helgeland. Nå stilte de opp på leverandørseminar, de vil samarbeide med andre bedrifter og dermed kunne levere større leveranser.

Eivind Borsheim fra Transocean var trygg og rolig på sine tema, aktivitet og behov sett fra Transocean side, foran en fullsatt sal. Eivind tok seg tid til å spørre alle i salen hva de drev med.

Så var det gjort. Nå har vi avholdt vårt første leverandørseminar. Riggvedlikehold er verdt et eget seminar, kanskje flere. Både Transocean og deres fremtidige og eksisterende leverandører på Helgeland, Salten og Meløy, virket å være svært fornøyd med de mulighetene som fremkom.

Når vi driver med det som kalles leverandørutvikling, er det viktig at vi ser fremover mot konkrete mål. Alt vi gjør bør være sammenhengende og direkte rettet mot målet.

Det er også viktig å ikke betrakte bedriftene som deltar som “ikke-kompetente”. Tvert i mot. At vi deltar på slike evenement er en styrke for enhver bedrift. Som medarbeider i en deltakende bedrift, blir du påvirket, motivert og sikrere på deg selv og din bedrifts fremtid i et marked bedriften kanskje ikke kjenner små godt – om i det hele tatt.

Så hvordan tenner vi bedriftenes deltakere og dermed deres bedrifter til innsats i et marked de til daglig er usikre på? Jo vi sørger for å sette hver enkelt bedrift inn i en sammenheng med mer vante figurer. Bedrifter som har markedskontakt og systemledelse. Disse kaller vi “lokomotiver”. Under gitte betingelser vil disse godta å ta med seg en håndfull mindre erfarne bedrifter i sine leveranser.
Det er dette som er samarbeid. Vi kaller det “lokomotivmodellen”.

Men tilbake til tirsdag 19. mars 2019, dagen for leverandørseminaret “Samarbeid industrielle muligheter riggvedlikehold”. 40 deltakere fra 32 bedrifter deltar og får et innblikk i de krav og den aktivitet verdens største riggselskap representerer. Transocean ved Eivind Borsheim snakker tydelig, sakte og på rogalandsk. Oljespråket. Han vektlegger alle disipliner fra det mest avanserte til det helt enkle. Alt må fungere når enten en rigg tas ut av drift og legger til land for ombygging, komplettering, testing eller klassing, eller skal ha leverandøren ombord i en operasjonell rigg for vedlikehold eller annet teknisk arbeide.

Men seminaret stopper ikke her. Vi fortsetter og seminaret selv blir kun én aktivitet i en større sammenheng. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Torger Lofthus