Det er vel allment kjent og akseptert at konkurranse er bra. På den måten blir vi bedre og bedre, vi må hele tiden endre våre måter vi arbeider på, løfte kompetansen og være nytenkende. Men er vi det – klar over betydningen av konkurransens positive virkninger?

Når bedrifter konkurrerer om å få levere utstyr og tjenester til en tredjepart, vil konkurransen bære preg av de ulike bedriftenes sterke sider. Enkelte av konkurrentene kan være større enn andre, mye større. Dette kan være et fortrinn det er vanskelig å komme forbi for de langt mindre konkurrentene.

Andre kan være smarte og beherske måter å arbeide på som gjør dem mer konkurranse-dyktige. De bruker mindre tid som sitt fortrinn. Tid koster som kjent penger. Vi liker denne varianten fordi den krever kontinuerlig nytenkning – og det er bra for alle, generelt sett.

Det finnes også bedrifter som sitter i en god posisjon. Kan det være at de er alene i sitt marked? Kanskje har de kontroll gjennom lange bekjentskap og kundepleie? Det som er helt sikkert er at fremtiden berører alle. Skal våre industrielle arbeidsplasser overleve må all industri og leverandørindustri fornye seg – regelmessig og langt raskere enn tidligere praksis har vært. Alt går fortere nå.

Men det kan se ut som om «de fleste» bedrifter sover i timen. Muligens mener de at den digitale revolusjon ligger foran dem, eller at Industri 4,0 ikke gjelder dem? Det vil i så fall være en massiv feil! Industri 4.0 angår oss alle – og den er overalt – nå!

Da er det jo bra at enkelte går foran og tar utfordringen på alvor. En av de nasjonale størrelsene er Cognite AS, et selskap i Aker regi som har følgende utgangspunkt:

“In less than 15 years there will be over 50 billion physical assets and machines connected to the Internet, and over seven billion Internet consumers. The exponential growth of data resulting from the increase in Internet users, combined with machine learning (ML) and artificial intelligence (AI) will challenge the status quo across all industries.”

Du finner dem på nettet, på FaceBook og på LinkedIn, anbefalt lesning.

Heldigvis har vi lokale helter også. Celsa Nordic er en av de lokale bedriftene som satser stadig mer på digitalisering, et par av deres leverandører er også godt på vei. Men mulighetene er mange og flere ledere vil nok kvie seg for å ta disse mulighetene i bruk da de som oss andre, ikke liker endringer. Vi vil ha forandringer men vi vil ikke endre oss! En merkelig problemstilling.

Vi kan alltids vedta at denne digitaliseringen er noe vi ikke ønsker. Vi vil at ting skal være som før. Da vil det raskt bli slutt på velferden i landet vårt. Resten av verden stopper ikke opp. Resten av verden har ikke kunnet «sove» på oljen slik vi har kunnet. Vi som har fått noen år på baken, husker godt da Sverige på åttitallet gjorde helomvending og satte i gang en stor omstilling gjennom hele landet. De kuttet kraftig i sin egen velferd, krisestemningen var til å ta å føle på og – Volvo var fortsatt en firkantet bil.

Konkurransen er nemlig i ferd med å bli stygg. Konkurrentene sitter nødvendigvis ikke ved siden av deg, eller befinner seg i Norge. Evnen til å samle digital informasjon for å kunne gjøre bedre og raskere beslutninger er påkrevd. Er du ikke der, er du ikke med. Du er ute.

Den som følger med i næringsnyhetene, vil regelmessig komme over ledere i nylig konkursrammede bedrifter, si slike ting som «bunnen bare plutselig falt ut av markedet». Til dem har vi bare én ting å si, markedet var der hele tiden, men du fulgte ikke med. Markeder endrer seg. Alltid. Se etter dine muligheter i den digitale verden og bli ikke en av de med tomme unnskyldninger. Hvem vet hva du kan finne?

Torger Lofthus