Personell fra Equinor og Ocean Installer klare for innsats i forbindelse med lastingen hos Westcon Helgeland. Foto: Halvor Hilmersen

Equinor’s foreløpige siste prosjekt i Barentshavet, Johan Castberg, er nå på oppløpssiden og det installeres utstyr på havbunnen for fulle mugger. Vi har sett flere subsea konstruksjoner blitt seilt ut fra Sandnessjøen og Nesna og spør derfor, når kommer neste mulighet?

Et par fakta kan vi hente fra de siste prosjektene. Blant annet ble skipet tatt til Kværner Stord for integrering. Bare dette setter norske leverandører i en gunstigere posisjon enn om integrasjonen hadde blitt utført i Asia, noe som har vært tilfelle for flere av prosjektene på norsk sokkel i de senere år. En god start altså. Fortsett med det.

For de som ønsker å levere mer til olje og gassnæringen, er det neste større prosjektet på norsk sokkel mest sannsynlig Wisting. Også dette prosjektet med Equinor som operatør. For de som var med på Johan Castberg, vil dette gi en forutsigbarhet på hvordan prosjektet blir gjennomført, og det er bra. Likevel mener jeg at vi på noen områder kan ha muligheter for forbedring.

For det første bør potensielle underleverandører bli bedre på samarbeid. Er det vanskelig å se for seg hvordan dette kan gjøres, ta kontakt! Ett av de fortrinn nordnorske bedrifter har, er nettopp at vi er mange og relativt små i tillegg til at vi er spredt over et større geografisk område. Vi ser i dagens situasjon med Covid-19 hvor viktig dette fortrinnet er. Men for at vi skal kunne løfte et oppdrag i denne bransjen, er det viktig at vi samarbeider. 2 til 4 bedrifter går sammen og legger en plan – uavhengig hvor i nord vi bor. Her kan vi bli bedre.

Det nærmer seg valgkamp og mange av våre regionale og nasjonale politikere vil være lydhøre for informasjon og innspill. Kompetanse og satsningsområder kommer ikke av seg selv. Her må vi være flinke å informere og utfordre våre politikere. Så gi dem tips om at olje i nord er ikke bare arbeid for bedrifter som vil, det er også utvikling av kompetanse og styrking av konkurransekraft som selvsagt kan benyttes innen andre bransjer.

Når jeg reiser rundt i nord som i sør, finner jeg mange bedrifter som ikke helt tør å satse på oljen, kanskje er de fleste i nord. Jeg skjønner dem godt. Det er derfor et godt råd å finne frem til de som kan hjelpe deg med informasjon om hva en slik satsning vil innebære. Dette kan være andre bedrifter som du vet er i faget, interesseorganisasjoner som for eksempel Petro Arctic eller aller helst, bedrifter du mener kunne bli dine kunder. Dialog og kaffe er aldri feil. Ta en telefon og inviter deg selv på et besøk hvor du lytter mer enn du snakker.

Oljeselskapene kan også bli flinkere, også Equinor nettopp fordi de er med over alt. Alle oljeselskap kan bli flinkere til å lytte. Ta en tur mellom prosjektene og snakk med oss og se med egne øyne hvor vi bor og hva vi driver med her i nord. Gjør dere det, er jeg er sikker på at Wisting vil bli enda større sett med øyne fra nord.

Vi spanderer kaffen.

Torger Lofthus