Mange snakker om det, innovasjon. Noen får det til. Noen vet ikke at de får det til. Andre strever med å forstå hva det er og hva det innebærer. Mens det for enkelte er det en livsstil. Innovasjon er enkelt sagt å sette nye elementer inn i gamle sammenhenger – eller omvendt.

Nylig kom vi over en historie, en video, om hvordan Apple strevde med å realisere den første iPhone. Ja dette er et svært stort selskap, men vi tror allikevel at dette er et godt eksempel. Når de først ville lage en mobiltelefon var mobiltelefonen i seg selv ikke noe nytt. Heller ikke at den skulle være liten og lett med stor skjerm (stor på den tiden var liten i dagens målestokk), nei problemstillingen Apple bygde sin visjon på, var at den skulle inneholde flere funksjoner, både internett, en musikkspiller (i deres verden fantes det en allerede, iPod) og en telefon. Deres mobiltelefon skulle som den første inneholde tre ting, internett, musikkspiller og telefon.

I tillegg skulle den være fri for knapper. Knappene på den tiden var fysiske knapper som ikke kunne endres. En «A» var en «A» okke som. Varianter som stor og liten og muligens ett tilleggstegn, dersom du holdt nede tre knapper samtidig.
Men det viste seg raskt at det å ha digitale knapper på skjermen slett ikke var enkelt og det ble behov for å tenke nytt, noe denne videoen viser:

Men vi behøver absolutt ikke gå ut av landet for å finne flotte eksempler på innovasjon. Kanskje Norges fremste er to bedrifter som for eksempel Ulstein Group AS og Vestre AS. Ulstein Group har en lang historie mange nok kjenner til, vi skal derfor ikke ta den her, men kort sagt var det altså disse menneskene som forandret hvordan et moderne skip skulle se ut. De var skipsbyggeren som også ble skipsdesigneren. Først kom det en ny baug de kalte X-Bow®, så kom en ny akterende, X-Stern®– begge med en rekke fortrinn skipsredere verden rundt satte stor pris på. Siden kom også Ulstein med et forslag til hvordan skipsbroer burde se ut med Ulstein Bridge Vision™.

Etter dette har det ramlet inn en rekke nye konsepter og bedriften er blant annet blitt en internasjonalt anerkjent innovatør.
Vestre AS er en straks 70 år gammel familiebedrift som nå styres av tredje genererasjon. Bedriften har gått fra å være en liten lokal bedrift i Haugesund, til en prisvinnende aktør som selger og blir lagt merke til over hele verden – fortsatt med utgangspunkt i Norge. Hele tiden med innovasjon og pågangsmot som drivkraft. Du kan her se hvorfor fremtiden ser lys ut:

Lokalt har vi også dyktige innovatører, det mangler det absolutt ikke på. Kanskje skummelt å ta frem kun én, men vi tar sjansen. Vi tenker her på det arbeidet Celsa Nordic AS utfører gjennom hele Celsa konsernet, men her i Mo i Rana ser vi det selvsagt best her vi sitter på første rad. Spesielt tenker vi på «Hot Charge» prosjektet som har til målsetting å spare energi i størrelsesorden 20%. Den sparte mengden tilsvarer 30 GWh eller omtrentlig forbruket til 1800 husstander. Godt gjort sier vi.

Her hjemme er vi selvsagt klar over det faktum at dette prosjektet er en ide fra en av deres egne medarbeidere. En ide tatt videre av ledelse og eiere og er i dag en naturlig del av Celsa’s virksomhet her i Mo Industripark.
Når vi «ikke-så-flinke» ser hva andre finner på risikerer vi å tro at dette er for de langt unna eller for de store. Men innovasjon er for alle. I ettertid er det enkelt å se hva som skulle blitt svaret. Men gi ikke opp. Vi ser nærmest daglig mennesker som innoverer så det holder, de er ofte bare ikke klar over det.

Innovasjon trives best i bedriftene. Det er der det skjer. Behovet for innovasjon er større enn aldri før. Kravene for at en bedrift skal overleve har alltid vært store og noen ganger for store. Nå har vi fått et nytt krav – endringshastighet. Det er ikke lenger nok at vi endrer måten vi arbeider og produserer på, vi må endre oss hele tiden. I denne sammenheng kan vi nevne at begrepet «disruptiv innovasjon», er et begrep som betyr at vår nye innovasjon forstyrrer eller helt tilsidesetter eksisterende forretningsmodell. Et eksempel på dette er hvordan strømming og kjøp av musikk på nettet har gjort de tradisjonelle plateforretningene overflødige.

Og det bringer oss videre til digitalisering. Vi står i en start som etterhvert vil vinne stor fart. I denne raske utviklingen er det viktig at vi tar digitaliseringen dit vi vil ha den og ikke dit det er mulig å ta den. Her ligger det en stor forskjell. La oss være fantasifulle og kreative, de to viktigste byggesteinene i innovasjonen, og bygge et samfunn vi kan bo i – alle sammen.

Torger Lofthus