Foto: Microsoft

Det interessante ved at Statistisk Sentralbyrå forteller oss at kun 27 av 100 bedrifter overlever etter fem års virksomhet, er at dette fenomenet må ha en forklaring. Er det gründerne som bygger på en for dårlig forretningside? Det har vi vanskelig for å tro. Er det bedriftene som drives for dårlig? Vi tror mer på at det har skjedd noe – eller ikke skjedd noe, under inkubasjonstiden.

Det å være alene og ikke helt vite hvor vi skal begynne, kan være en ubehagelig følelse. Finner vi noen flere med samme oppgave, og som heller ikke helt vet hvordan oppgaven skal løses, føles dette straks bedre. Nå kan vi være kraftig ute å kjøre. I et inkubatormiljø er det spesielt viktig at de ulike gründerne omgir seg med kompletterende kompetanse.

Som førstegangs gründer søker du andre førstegangs gründere. Gjerne sammen med enda flere. La ikke felleskapet bli din bane. Omgi deg med rådgivere som snakker deg i mot, enten de er profesjonelle eller andre gründere. Det er smart. Minste motstands vei – er ikke smart.

Når vi får beskrevet en ide til et produkt av personen som har ideen men som selv aldri har etablert eller drevet en bedrift, har vi lett for å vise positivitet. Hurra! Dette blir bra! Men det blir det vanligvis ikke, det viser frafallet under etableringskurs rundt om i landet. Det viser også den høye konkursraten blant de bedriftene som faktisk blir etablert. For der ute venter markedet. Kaldt og nådeløst.

Skal det være slik? Er dette en naturlig prosess hvor de fleste skal falle fra? Eller har vi forberedt gründeren for dårlig? Hva er det som gjør gründeren til en bedriftsleder? For er du teknisk orientert, noe gjerne gründere er, blir fokuset typisk satt på den tekniske siden av produktet. Der er det godt å være. Vi føler oss hjemme. Varmt, koselig og komfortabelt.

Men i takt med at omgivelsene våre forventer at gründeren har etablert en oppegående bedrift, nærmer vi oss markedet. Skummelt. Der er det stor risiko for at vi får «nei». Motet svikter da vi nå er på uvant grunn. De vanskelige spørsmålene som «hvor mange?», «hvor mye?» og «når?», blir bare enda mer vanskelige.

Nei, da er det bedre med framsnakking. Omdømmebygging. Vi tar et kurs på hvert av de områdene og forlenger med det tiden for omkringstående jubel. Ingen kritikere. Ingen som stiller vanskelige spørsmål. Ingen negativitet her takk! Her er vi utlukkende positive og heier med gründeren – ikke imot. Så da så.

Noen har det nok lettere for å få etablert en bedrift, sette i gang med markedsarbeidet og klare å skape sin egen jobb de kan leve av. Utadvendte og uredde tar de kontakt med hvem det skal være, slikt blir det kontrakter av. Dersom gründeren tar en nærmere titt på sine fortrinn og holder dem opp mot ulike aktuelle målgrupper, vil treffsikkerheten øke betydelig.

Kan vi i tillegg se på hvilke salgskanaler som bør benyttes og hvilke som vil forsterke hverandre, vil den uredde gründeren treffe langt bedre enn han gjorde før. Nå går det meget bedre.

Torger Lofthus