Bilde 1. Digitaliseringen vi nå står midt oppe i burde engasjere flere. Rett og slett fordi dette raskt kan være den viktigste endringen i vårt samfunn på veldig mange år.

I går hadde jeg gleden av å holde et innlegg på Vedlikeholdsnettverk NORD’ konferanse her i Mo i Rana. Samtidig møtte jeg mange flotte mennesker under temaet “anvendt digitalisering”. Mange flinke personer innen virkemiddelapparatet, industrielle aktører og forskere, delte sine tanker og ideer fra podiet med oss andre. Vi kan slå fast at vi har mange kompetente mennesker i våre ulike miljøer.

Vedlikeholdsnettverk NORD, et bedriftsnettverk finansiert av Innovasjon Norge, arbeider godt for å fremme nye tanker og bedre løsninger rundt temaet vedlikehold og særlig digitalt vedlikehold. Og det er bra. Vedlikehold er et område som kommer til å bli sterkt berørt av den digitaliseringen vi nå står midt oppe i. For her bør vi ta en rolle. Men vi begynner med en liten beskrivelse av hva vi i dag har av tilgjengelig teknologi.


Bilde 2 viser et lite prosessanlegg med tydelige markeringer du kun ser gjennom et element for “forsterket virkelighet”. Dette kan for eksempel være et visir på en hjelm, et par briller eller ved å holde en smarttelefon opp mot anlegget slik at telefonen “ser” anleggets komponenter og kan vise deg anlegget med disse markeringene som et tillegg i bildet.

På bildet over ser vi en rekke med pumper. Hva de forskjellige fargene betyr kan vi bare gjette på. Jeg vet det ikke. Men rødt er neppe en farge som markerer “ok”, så la oss derfor anta at vi bør begynne med pumpe 4. Slik ville jeg tenkt om det var meg som skulle se til pumpen med alarm på seg.

Allerede nå kan vi se for oss den tid vi sparer på å arbeide med vedlikehold ved bruk av “forsterket virkelighet”. Vi kan se for oss at uansett i hvilken del av et prosessanlegg vi har utfordringer, vil nødvendig informasjon dukke opp når noe har gått feil. Rett inn i vårt blikk. Legg til at vi kan gjøre dokumentasjonen tilgjengelig for oppslag og gjennomgang der og da. Vi slipper å starte arbeidet med å lete opp vedlikeholdsmanualer, tegninger og prosedyrer rent fysisk, de dukker opp i våre briller, tablet eller smarttelefoner basert på at disse verktøyene har innebygget GPS og andre sensorer som forteller det overordnede system hvor vi er og hva vi ser på. Utrolig.


Bilde 3 er et illustrasjonsfoto for å demonstrere teknikken ved bruk av “forsterket virkelighet”.

Faktisk har det Aker baserte selskapet Cognite AS sett nærmere på de effekter digitalisering brukt på AkerBP’s installasjoner vil medføre av kostnadsreduksjoner. Cognite legger opp til tre ulike men komplettære elementer. Disse er “digital medarbeider” noe som innebærer at vedlikeholdspersonell og operatører utstyres med digitale løsninger og kompetanse, “digitalt basert vedlikehold” som medfører at alle digitale systemer i bedriften arbeider sammen i en hensiktsmessighet og “optimalisering av produksjonen” hvor tunge analyser av industribedriftens prosesser for å finne svakheter og sammenhenger som kan gjøres mer effektive og mindre risikable. Rett og slett med mindre andel nedetid for produksjonen. Vi regner litt om med de samme forhold, og det gjør jeg på egen risiko, for å kunne sammenligne besparelsene med vår egen landbaserte prosessindustri. Da ser vi at i løpet av 4 – 5 år vil følgende faktorer bidra til å redusere driftskostnadene slik:

  1. Digital medarbeider, 2%
  2. Digitalt vedlikehold, 5%
  3. Optimalisering produksjonen, 8%

Rundt 15% av driftskostnadene kan vi beregne å spare inn år 5. Tar vi de tre smelteverkene i Mo Industripark, vil dette utgjøre kr 643 mill. Altså; 643.000.000,- gjennom ett – 1 – år! Denne muligheten bør forfølges og formes til en løsning som gir både industribedriftene og leverandørindustrien økt konkurransekraft.

Punktet “optimalisering produksjonen” inneholder en rekke elementer som for eksempel robotisering, automasjon og mannskapsreduksjon. Mannskapsreduksjon vil selvsagt gi utfordringer. Det er derfor viktig at vi tar teknologien dit vi finner det hensiktsmessig og ikke dit det er mulig å ta den.

For de av oss som har levd nært industriell virksomhet over tid, vet at mange av problemstillingene en prosessbedrift møter, løses i felleskap med lokale og regionale leverandører. Det blir derfor særlig viktig at leverandørindustrien viser initiativ ovenfor sine industrikunder og sammen utvikler løsninger for innføring av digitale løsninger i henhold til norsk tradisjon, nemlig i samarbeidsløsninger.

Torger Lofthus