Foto: IStock

Noe flåsete sagt; Jeg frykter ikke pandemien eller klimakrisen. For begge trusler arbeider en hel planet for å finne løsninger på. Derimot frykter jeg digitaliseringen som typisk tar livet av én og én bedrift. 30% arbeidsledighet har vi ikke behov for. For å unngå denne, er det viktig at vi ikke går i forsvar, men i angrep. Se etter muligheter!

Hittil har det vært olje og gassnæringen som i størst grad har tatt i bruk digitaliseringen, både innen planlegging, vedlikehold/ombygging og drift. Men også byggenæringen er en av de næringer som gir rask økonomisk gevinst og økt konkurransekraft ved bruk av digitale verktøy og digitale løsninger. For å se dette må vi se på hele verdikjeden og begynne med slutten.

Når et forretnings- eller leilighetsbygg står der ferdig bygd og vi er klare til å flytte inn, kunne bygget allerede være etablert som en digital tvilling. En digital tvilling er IKKE en 3D modell alene. For at vi skal kunne kalle 3D modellen en digital tvilling, må den også inneholde relevant informasjon for planleggingen, byggingen og driften av bygget.

Denne informasjonen er alle former for dokumentasjon som underbygger sertifiseringer, godkjenninger, brukermanualer, energiløsninger, varmetap osv. Dette gjør at vi kan se hvordan massestrømmer og energiflyten i bygget går og på den måten kan vi «leke» med tvillingen for å se hva vi bør gjøre videre med bruken av bygget for å legge forholdene tilrette for nullutslipp og et minimalt og hensiktsmessig energiforbruk.

I tillegg til dette vil bygget oppleves som langt mer brukervennlig fra leietakernes side. Når det blinker i telefonen og du blir ledet til «problemet» som viser seg å være et filter som skal byttes, er det betryggende å se bildet av filteret sammen med telefonnummer og epost for å bestille filteret og eventuelt utskiftningen av det.

Så fortsetter vi forfra i verdikjeden. Denne verdikjeden kunne startet med digital tvilling av en tomt og et festepunkt overlevert byggherre som grunnlag for byggesøknaden. Ikke bare kunne kommunen legge det etterhvert ferdige og godkjente bygget direkte inn i sin kommunale digitale tvilling og merket det i en «kommer» farge, men når bygget endelig står ferdig bygget, ville kommunalteknisk informasjon tilflytt den kommunale tvillingen fra byggets tvilling. I sanntid. Dette ville være et langt bedre grunnlag for videre planlegging hos kommunens tekniske personell.

Mellom disse to punktene i verdikjeden, altså begynnelsen og slutten, har vi en byggenæring som allerede er i gang med digitale verktøy. Dette muliggjør utveksling og deling av data mellom arkitekter, rådgivende ingeniører, byggentreprenører, underleverandører og leverandører av materiell og energi, i en helt annen grad enn det som hittil har vært vanlig.

Gevinsten er et bygg som raskere blir reist, hvor flere av oppgavene som for eksempel interiør, kan starte langt tidligere enn før og gi brukerne en helt annen opplevelse gjennom sin planlegging, enten det er kontorer eller leilighet. På samme måte kan besiktigelse av leilighet eller kontorer, avhengig av hva du vil kjøpe eller leie, begynne straks den digitale tvillingen er klar – og det kan være før bygget er påbegynt! Tid spart.

Gjennom å digitalisere samarbeidet og dele data for å kunne skape en digital tvilling for byggherren, vil bransjen øke sin kapasitet, presisjon og kundeopplevelse. I tillegg vil alle medarbeidere gjennom verdikjeden sitte på kompetanse som er i takt med tiden og er enda mer interessante enn gjennom den analoge modellen vi benytter i dag.

Torger Lofthus