Fv. Dekningsdirektør i Telenor Norge, Bjørn Amundsen sammen med vår egen Industrikontakt fra Fellesforbundet, Tor Arne Strøm, er innovative hjelpere i denne saken. De er ikke redde for innovasjon, tenke nytt uten frykt eller antagelser. De tør stille “dumme” spørsmål. Da blir de effektive hjelpere. Foto: Arne Forbord/Rana Blad.

Det heter fra gammelt av at “kunnskap er lett å bære”. Dette er selvsagt helt korrekt, sånn er det bare. Men altfor ofte er det ikke nok. Selv med kunnskap kan det være at du ikke når frem. Da er det greit å ha innovative hjelpere. For det vet vi, også fra gammelt av, at løfter vi sammen, løfter vi mer.

Langsetvågen industriområdet som nå er døpt til Nesna Industripark, er et resultat av et samarbeid mellom flere parter, Nesna kommune, Rana kommune, Nordland Fylkeskommune, Westcon Helgeland AS og Mo Industripark AS. I tillegg har prosjekter i forkant blitt gjennomført ved hjelp av Maritimt Forum Nord og Innovasjon Norge.

Mulighetene i Nesna Industripark er mange, noe som etterhvert blir mer synlig. For industriareal er etterhvert blitt en ettertraktet vare, et knapphetsgode. Mens det nå er nye aktører på vei inn i Nesna Industripark, er i dag Westcon Helgeland den eneste aktøren på området.

Bedriften ble etablert på området i 1999 og har således lang erfaring med sin 20 års eksistens på stedet. Blant de erfaringer de har gjort er blant annet mangelfull mobildekning.

Før i tida, i riktig gamle dager, holdt det med en NMT telefon. Disse fungerte overalt selv om du “bare” kunne snakke i dem og sende, i forhold til i dag, magre tekstmeldinger. De riktig gamle husker disse telefonene. Alle for store og for tunge til at de kunne puttes i en brystlomme eller gjemmes enkelt på annet vis. Men over tid ble de mindre samtidig som de ble smarte og vi fikk et apparat i hånden som vi kunne benytte til langt mer enn bare å snakke i. Tekstmeldinger i disse tidligere tider var begrenset og nærmest uten funksjoner. Det var først med GSM systemet at telefonene ble til datamaskiner og begrepet “det finnes en app for alt” ble kjent for alle.

Samtidig ble denne mobilteknologien benyttet som knutepunkt opp mot internett og da fikk mobildekningen en langt mer sentral og kritisk betydning. Derfor er særlig Telenor, men også andre operatører, under stort press for å utvikle bedre teknologier og gode dekningsområder, også der det nødvendigvis ikke bor mange mennesker, men der vi ferdes og forventer at våre datasystemer skal fungere like godt – hele veien.

Her er det innovative hjelpere kommer inn. For det finnes to årsaker til at ting tar tid, det ene er frykt for nye løsninger og det andre er antagelser, altså noe vi tror vi vet men som vi egentlig aner lite om. Tor Arne Strøm som industrikontakt går på saken og finner frem i sitt voldsomme nettverk og der dukker dekningsdirektør Bjørn Amundsen opp. Når Bjørn Amundsen får situasjonen forklart, ser han flere løsninger avhengig av fysiske forhold, tidsperspektiv og kostnader og legger frem flere løsninger – det er bare å velge.

Nesna kommune ved Næring- og Samfunnskontakt Halvor Hilmersen, tok et møte med de to herrer i tillegg til Arnt J. Skogsøy fra Westcon Helgeland, midt i en travel dag og på en times varsel. Møtet tok ikke mer enn 40 minutter da enigheten og respekten for hverandres løsninger og bidrag til løsningen, gjorde at “alle” stilte opp og gjorde sin del av jobben.

Nå gjenstår den formelle avtaleinngåelsen og en kort prosess i Nesna kommunes saksbehandling, så er vi i mål også rent praktisk.

Takk til alle “innovative hjelpere” både her og der.

Torger Lofthus