Siden vi i forrige innlegg viste en advarende finger, skal vi nå være mer positive og denne gangen gjerne trekke frem en bedrift som ikke bare har digitalt basert kompetanseprodukt, men som nå også prøver digital markedsføring gjennom denne filmen.

Filmen i dette innlegget viser på en god måte det flotte arbeidsmiljøet bedriften er i besittelse av og den viser også hvor konsentrert kompetansen kan sitte i en relativt liten bedrift. INVIS teller 11 medarbeidere og legger straks på til 12 medarbeidere.

Bedriften er Industrivisualisering AS, eller INVIS som de kalles til daglig. Selskapet er lokalisert i Glomfjord og i Mo Industripark men er ellers tilsynelatende overalt.

INVIS har arbeidet på 14 forskjellige offshoreinstallasjoner på norsk sokkel. Da er vi sikre på at de vet hva de gjør. Hva de gjør? De setter opp apparater for laserskanning og de setter opp fotostasjoner for å kunne etablere et 3D digitalt bilde av virkeligheten, eller “as is” som de selv sier.

Gjennom slike stasjoner, brukt rett, vil de kunne danne seg en digitalt oppbygd modell som de renser for støy og bearbeider videre slik at deres kunder kan overta en ferdig 3D modell deres kunde kan benytte direkte i sitt videre arbeid.

Bedriften arbeider ikke bare offshore, de har kunder innen prosessindustrien, blant rådgivende ingeniører og arkitekter. Som nevnt ovenfor driver de å ansetter nye medarbeidere i takt med økende arbeidsmengde.

Det er bedriftens innsats, vilje, kompetanse, sjel om du vil, deres digitale film viser, en videosnutt som blir sendt videre inn i det digitale universet vi kaller sosiale medier, og hvem vet hvor vi ellers kommer til å få se denne reklamefilmen.

Vi ønsker dem lykke til!

Torger Lofthus