Foto: Mercedes-Benz

Norge er et godt land å bo i. Ikke det at vi er feilfrie – på ingen måte, men Norge er et godt land å bo i. Derfor er det en liten særegenhet at det som normalt er en pest og en plage, nemlig vårt avgiftssystem på biler, nå er det som gjør det spesielt gunstig for de som velger å kjøre elektrisk. For når vi tar bort avgiftene på kun én type kjøretøy, nemlig elektriske biler, blir de svært rimelige i forhold til fossile biler. Norge er annerledes landet når det gjelder bilavgifter og dermed blir vi annerledes landet når det gjelder elektriske biler. På tide med en elektrisk bil?

For veldig mange år siden, det var mens jeg enda hadde hår på hodet, falt jeg for muligheten «Sparing Med Skattefradrag» våre myndigheter innførte. Dette var på slutten åttitallet og du kunne spare skatt tilsvarende 40% av spart beløp, selvsagt med en øvre grense. Det gikk ikke mer enn et par år så var andelen du sparte skattemessig, redusert. Året etter, enda lavere. Mekanismen har et navn og tjener til å redusere kjøpetrykk og holde igjen renten i samfunnet. Det er altså et tiltak myndighetene setter i verk når de ønsker slike effekter. En effektiv og nytting mekanisme som går ut på at tilbyr du en økonomisk gunstig ordning til befolkningen, vil mange ta den i mot med glede fremfor å bruke pengene på forbruk som i disse situasjonene er inflasjonsdrivende.

I noen år nå, har myndighetene ønsket at vi, den bilkjøpene befolkning, skal kjøpe elektriske biler. Også ladbare hybrider og hybrider, men først og fremst elektriske biler. Og politikken har virket. Mer enn halvparten av nye biler solgt for tiden, er elektriske – og andelen er sterkt økende!

Men i likhet med ordningen knyttet til skattefradrag, vil nå våre politikere endre disse gunstige betingelsene ved gjennom regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021, å gjeninnføre store deler av årsavgiften for elektriske biler.

Før vi synes dette er aldeles ok, bør vi huske på at bilen i alle år har vært en melkeku for våre myndigheter. Bilen har finansiert langt mer enn veier og trafikale utfordringer, bilavgiftene er for lengst blitt en del av finansieringen av vår felles velferd. Det vil derfor være utenkelig at denne ordningen knyttet til gunstige økonomiske betingelser ved kjøp av elektrisk bil, skal kunne fortsette langt inn i fremtiden. Den elektriske bilen tar også plass og sliter også på våre veier.

Men som Norsk Elbilforening sier i en kommentar, er det den plutselige og brå overgangen som det reageres på i tillegg til infrastruktur for lading i borettslag.

TV2’s Broom skriver i dag om Mercedes-Benz siste bestselger, den elektriske EQC, og gjør et poeng av at mens den er en bestselger i Norge, får den langt mindre oppmerksomhet i Tyskland. Broom fikk det ikke med seg, men jeg tror jeg her har redegjort for hvorfor det er slik, Tyskland har ikke avgifter å snakke om som kan tas bort. I slike land, og det er de fleste andre – bare ikke Norge, vil elektriske biler koste mer enn fossile biler.

Når det gjelder den delen av pressen som angår bilindustrien, er det faktisk forbausende få, som etter min mening tester og omtaler elektriske biler med annet enn topphastighet og rekkevidde. Mercedes-Benz EQC blir eksempelvis svært overflatisk testet også av mer seriøse magasin da de utelater den unike regenereringen av elektrisitet bilen byr på.

Også andre merker har mye å by på. I kjølvannet av Tesla kommer konkurrentene til i hovedsak å være «vante» bilprodusenter med oppegående produksjonslinjer, importører og forhandlere. At mye vil bli annerledes er helt sikkert. Andre produsenter kommer etter og vi får se en endring i elektriske tilbud vi aldri har sett før. Det spørs om det er for tidlig å redusere fortrinnene for elektriske biler, kanskje vi heller skulle satset enda mer på infrastruktur for lading? På tide med en elektrisk bil?

Torger Lofthus