Et av temaene på en ellers flott konferanse, var “ringvirkninger”. Heldig var jeg som fikk anledning til å fortelle forsamlingen hva som ville føre til større ringvirkninger. Om jeg kjenner meg selv rett, sa jeg sikkert noe om hva som var galt også!

Seminaret ble svært godt arrangert. Kinevo AS hadde laget en seminar app som gav deg alle svar om hva som skulle skje, hvor det skulle skje og hvem som skulle gjøre det. Heldigvis inkluderte appen også sosiale hendelser med GPS basert veivisning – rett til vannhullene!

Budskapet mitt kan i grunn reduseres til at dersom vi faktisk ønsker større ringvirkninger, bør flere engasjere seg og arbeide for nettopp det. For det nytter ikke å skyte Equinor, selv om du nærmest er nødt til å treffe.

Både oljeselskap, politikere, virkemiddelapparat og aktørene selv, bør se nødvendigheten av å bidra ut over å stille krav til ferdige “quick-fix” løsninger.

Dersom vi ikke lykkes med å skape et eierskap til oljeindustrien på nordnorsk sokkel, risikerer vi at letemotstanden får medvind og aksept for at vi kun skal utvinne, vi skal ikke lete etter mer.

Derfor står ringvirkningene for mer enn fortjeneste for nordnorsk leverandørindustri, det står om den viktigste bidragsyteren til vårt velferdsnivå.

La oss derfor se ringvirkningene i et større lys og la oss benytte det faktum at vi har en nordnorsk sokkel til ikke bare å skape ringvirkninger i Nord-Norge, men også utvikle våre nordnorske bedrifter slik at de etterhvert stiller med større konkurransekraft, uavhengig av om de kjemper innen olje og gass, eller andre bransjer.

Skal vi få dette til må vi samarbeide internt blant oljeselskapene, internt blant politiske partier, internt blant de ulike programmene vårt virkemiddelapparat rår over, og internt blant våre nordnorske aktører.

Torger Lofthus