Nye IFR tall gir grunn til bekymring

Nye IFR tall gir grunn til bekymring

Figuren viser forholdet mellom Danmark, Sverige, Finland og Norge hva angår antall kjøpte roboter i 2019. Ikke til å unders at tettheten for roboter pr medarbeider er en kamp vi taper sett o forhold til våre naboer. Nye tall fra «International Federation of Robotics»...