Strategiplan

Strategiplan

Hvilke virksomhetsområder vi prioriterer blir mindre viktig mens hvilke verktøy vi benytter blir svært viktig. Nye bedrifter, og dermed eksisterende bedrifter, blir i økende grad bransje overskridende med kun én ting felles – kontinuerlig innovasjon. Det er ikke...