Mechatronics Innovation Lab AS

Mechatronics Innovation Lab AS

Den 20. desember 2017 var jeg på besøk hos Mechatronics Innovation Lab AS (MIL) i Grimstad. Det ble et besøk jeg vil huske lenge. Jeg trodde jeg var en fremoverlent og innovativ person, men der tok jeg feil. Sammenlignet med MIL var jeg for en tøffel å regne – rykk...