For industri, næringsliv og offentlig sektor

Tilrettelegger, døråpner og langsiktig brobygger

Basert på erfaring, gjennomføringsevne og integritet, er ambisjonen vår å innta en betrodd rolle som tilrettelegger, døråpner og langsiktig brobygger mellom ulike aktører innen næringslivet, offentlig sektor, og øvrige organisasjoner.

“Vi tilbyr kunnskaps- og erfaringsbasert rådgivning, grunnlagt på samspill, tillit og nærhet, som skal bidra til økt konkurransekraft for våre oppdragsgivere.”

Omstilling

Hverdagen er vår beste venn og vår største utfordring. Det er komfortabelt å fortsette slik vi har gjort før, men det er også risikabelt. Kravet til endringstakt har økt voldsomt – det eneste vi vet med sikkerhet, er at slik vi gjorde det i går, kan vi ikke gjøre det i morgen.

Samarbeid

Samarbeid er et godt tiltak for både å øke kapasiteten men også egen konkurransekraft. Gode samarbeidsmodeller kan være nyttig for å kunne være tidlig ute og sammen med kunden forme innholdet i den kommende leveranse på en bedre og mer effektiv måte. Dette er ofte både i leverandørens og i kundens beste interesse.

Rådgivning og mentoring

Vi tilbyr nettverk, erfaring og kompetanse, basert på gjennomføringsevne og integritet. Dette betyr at vi trives når det er fremdrift. Når vi oppnår noe. Når vi når målene. Sammen. Prosess for prosessens skyld, er ikke helt vår stil.

Aktuelt

Digitalisering i byggenæringen

Digitalisering i byggenæringen

Noe flåsete sagt; Jeg frykter ikke pandemien eller klimakrisen. For begge trusler arbeider en hel planet for å finne løsninger på. Derimot frykter jeg digitaliseringen som typisk tar livet av én og én bedrift. 30% arbeidsledighet har vi ikke behov for. For å unngå denne, er det viktig at vi ikke går i forsvar, men i angrep. Se etter muligheter!

read more
Nye IFR tall gir grunn til bekymring

Nye IFR tall gir grunn til bekymring

Nye tall fra «International Federation of Robotics» (IFR) gir grunn til bekymring. Norge er fortsatt langt der bak. Dette er ikke en kamp hvor vi kjemper om en plass på podiet, her er vi knapt med. Roboter er tydeligvis fremmed for oss, noe vi frykter. De burde være velkomne, de vil raskt vise seg å bli veien til en del av det fremtidige fundamentering av vår velferd.

read more
Bare i Norge

Bare i Norge

Norge er et godt land å bo i. Ikke det at vi er feilfrie – på ingen måte, men Norge er et godt land å bo i. Derfor er det en liten særegenhet at det som normalt er en pest og en plage, nemlig vårt avgiftssystem på biler, nå er det som gjør det spesielt gunstig for de som velger å kjøre elektrisk. For når vi tar bort avgiftene på kun én type kjøretøy, nemlig elektriske biler, blir de svært rimelige i forhold til fossile biler. Norge er annerledes landet når det gjelder bilavgifter og dermed blir vi annerledes landet når det gjelder elektriske biler. På tide med en elektrisk bil?

read more

Noen kunder