For industri, næringsliv og offentlig sektor

Tilrettelegger, døråpner og langsiktig brobygger

Basert på erfaring, gjennomføringsevne og integritet, er ambisjonen vår å innta en betrodd rolle som tilrettelegger, døråpner og langsiktig brobygger mellom ulike aktører innen næringslivet, offentlig sektor, og øvrige organisasjoner.

“Vi tilbyr kunnskaps- og erfaringsbasert rådgivning, grunnlagt på samspill, tillit og nærhet, som skal bidra til økt konkurransekraft for våre oppdragsgivere.”

Kurs «Prosjektledelse i praksis»

I dette kurset ser vi på ulike problemstillinger de fleste møter i sine prosjekt og hvordan vi kan løse disse med enkle praktiske midler. Vi vektlegger erfaring og teknikker som ikke krever egen programvare eller IT kunnskap overhodet.

Omstilling

Hverdagen er vår beste venn og vår største utfordring. Det er komfortabelt å fortsette slik vi har gjort før, men det er også risikabelt. Kravet til endringstakt har økt voldsomt – det eneste vi vet med sikkerhet, er at slik vi gjorde det i går, kan vi ikke gjøre det i morgen.

Samarbeid

Samarbeid er et godt tiltak for både å øke kapasiteten men også egen konkurransekraft. Gode samarbeidsmodeller kan være nyttig for å kunne være tidlig ute og sammen med kunden forme innholdet i den kommende leveranse på en bedre og mer effektiv måte. Dette er ofte både i leverandørens og i kundens beste interesse.

Rådgivning og mentoring

Vi tilbyr nettverk, erfaring og kompetanse, basert på gjennomføringsevne og integritet. Dette betyr at vi trives når det er fremdrift. Når vi oppnår noe. Når vi når målene. Sammen. Prosess for prosessens skyld, er ikke helt vår stil.

Aktuelt

Digitale hjelpere

Digitale hjelpere

Det heter fra gammelt av at “kunnskap er lett å bære”. Dette er selvsagt helt korrekt, sånn er det bare. Men altfor ofte er det ikke nok. Selv med kunnskap kan det være at du ikke når frem. Da er det greit å ha innovative hjelpere. For det vet vi, også fra gammelt av, at løfter vi sammen, løfter vi mer.

les mer
Nesna Industripark

Nesna Industripark

Nesna Industripark startet som en kommunal ide i forbindelse med at Westcon Helgeland AS flyttet fra Nesna sentrum til Langsetvågen. Etter noen innledende øvelser som etterhvert inkluderte prosjektet som i dag fortsatt går gjennom Mo Industripark AS, Westcon Helgeland AS, Nordland Fylkeskommune, Nesna kommune og Rana kommune gjennom Rana Utviklingsselskap, ser vi tydelige hvor viktig industriareal som dette er.

les mer
MOMEK WelderMate

MOMEK WelderMate

For bedrifter i endring er ofte omstilling ensbetydende med endringsmotstand. Det er noe naturstridig over temaet, vi ønsker endring men vi vil ikke endres. Dette ser det ikke ut til at menneskene i Momek Group AS har forstått slik som de durer i vei og viser innovasjonsevne.

les mer

Noen kunder