For industri, næringsliv og offentlig sektor

Tilrettelegger, døråpner og langsiktig brobygger

Basert på erfaring, gjennomføringsevne og integritet, er ambisjonen vår å innta en betrodd rolle som tilrettelegger, døråpner og langsiktig brobygger mellom ulike aktører innen næringslivet, offentlig sektor, og øvrige organisasjoner.

“Vi tilbyr kunnskaps- og erfaringsbasert rådgivning, grunnlagt på samspill, tillit og nærhet, som skal bidra til økt konkurransekraft for våre oppdragsgivere.”

Kurs «Prosjektledelse i praksis»

I dette kurset ser vi på ulike problemstillinger de fleste møter i sine prosjekt og hvordan vi kan løse disse med enkle praktiske midler. Vi vektlegger erfaring og teknikker som ikke krever egen programvare eller IT kunnskap overhodet.

Omstilling

Hverdagen er vår beste venn og vår største utfordring. Det er komfortabelt å fortsette slik vi har gjort før, men det er også risikabelt. Kravet til endringstakt har økt voldsomt – det eneste vi vet med sikkerhet, er at slik vi gjorde det i går, kan vi ikke gjøre det i morgen.

Samarbeid

Samarbeid er et godt tiltak for både å øke kapasiteten men også egen konkurransekraft. Gode samarbeidsmodeller kan være nyttig for å kunne være tidlig ute og sammen med kunden forme innholdet i den kommende leveranse på en bedre og mer effektiv måte. Dette er ofte både i leverandørens og i kundens beste interesse.

Rådgivning og mentoring

Vi tilbyr nettverk, erfaring og kompetanse, basert på gjennomføringsevne og integritet. Dette betyr at vi trives når det er fremdrift. Når vi oppnår noe. Når vi når målene. Sammen. Prosess for prosessens skyld, er ikke helt vår stil.

Aktuelt

Strategiplan

Det er ikke noen uvanlig sak at bedrifter og offentlige etater og institusjoner lager en strategiplan. Det spesielle nå er at de mister me av sin betydning i en tradisjonell utførelse.

les mer

Leverandørutvikling for Transocean

Så var det gjort. Nå har vi avholdt vårt første leverandørseminar. Riggvedlikehold er verdt et eget seminar, kanskje flere. Både Transocean og deres fremtidige og eksisterende leverandører på Helgeland, Salten og Meløy, virket å være svært fornøyd med de mulighetene som fremkom.

les mer

Kontinuerlig innovasjon

Det er ikke ofte vi kommer over mennesker som så til de grader snakker et tydelig språk. Kjell A. Nordström er et slikt unntak. I denne videoen fra Oslo Business Forum forteller Nordström om behovet for kontinuerlig innovasjon. Vi ser det gjennom næringslivet ellers, behovet for endringer er større og raskere for hver dag som går.

les mer

Noen kunder