For industri, næringsliv og offentlig sektor

Tilrettelegger, døråpner og langsiktig brobygger

Basert på erfaring, gjennomføringsevne og integritet, er ambisjonen vår å innta en betrodd rolle som tilrettelegger, døråpner og langsiktig brobygger mellom ulike aktører innen næringslivet, offentlig sektor, og øvrige organisasjoner.

“Vi tilbyr kunnskaps- og erfaringsbasert rådgivning, grunnlagt på samspill, tillit og nærhet, som skal bidra til økt konkurransekraft for våre oppdragsgivere.”

Kurs “Prosjektledelse i praksis”

I dette kurset ser vi på ulike problemstillinger de fleste møter i sine prosjekt og hvordan vi kan løse disse med enkle praktiske midler. Vi vektlegger erfaring og teknikker som ikke krever egen programvare eller IT kunnskap overhodet.

Omstilling

Hverdagen er vår beste venn og vår største utfordring. Det er komfortabelt å fortsette slik vi har gjort før, men det er også risikabelt. Kravet til endringstakt har økt voldsomt – det eneste vi vet med sikkerhet, er at slik vi gjorde det i går, kan vi ikke gjøre det i morgen.

Samarbeid

Samarbeid er et godt tiltak for både å øke kapasiteten men også egen konkurransekraft. Gode samarbeidsmodeller kan være nyttig for å kunne være tidlig ute og sammen med kunden forme innholdet i den kommende leveranse på en bedre og mer effektiv måte. Dette er ofte både i leverandørens og i kundens beste interesse.

Rådgivning og mentoring

Vi tilbyr nettverk, erfaring og kompetanse, basert på gjennomføringsevne og integritet. Dette betyr at vi trives når det er fremdrift. Når vi oppnår noe. Når vi når målene. Sammen. Prosess for prosessens skyld, er ikke helt vår stil.

Aktuelt

Bare i Norge

Bare i Norge

Norge er et godt land å bo i. Ikke det at vi er feilfrie – på ingen måte, men Norge er et godt land å bo i. Derfor er det en liten særegenhet at det som normalt er en pest og en plage, nemlig vårt avgiftssystem på biler, nå er det som gjør det spesielt gunstig for de som velger å kjøre elektrisk. For når vi tar bort avgiftene på kun én type kjøretøy, nemlig elektriske biler, blir de svært rimelige i forhold til fossile biler. Norge er annerledes landet når det gjelder bilavgifter og dermed blir vi annerledes landet når det gjelder elektriske biler. På tide med en elektrisk bil?

read more
NHO’s “Neste trekk” – Fremtidens næringsliv

NHO’s “Neste trekk” – Fremtidens næringsliv

NHO presenterte sitt veikart for fremtidens næringsliv gjennom rapporten “Neste trekk” den 31. august. For alle som vil forberede seg på den grønne og den digitale utfordringen som nå kommer oss raskt i møte, bør dette være interessant lesning. Rapporten er kjemisk fri fra overordnede “vanskelig-å-forstå” perspektiv, den er lettlest og konkret. Noe for interesserte industrielle mennesker, politikere med uttalerett på emnet og for oss vanlige.

read more
Google Duplex – klar for AI?

Google Duplex – klar for AI?

Google er den aktøren som i sitt økosystem er kommet lengst på emnet kunstig intelligens (AI) mot praktisk bruk. Men vi finner AI overalt, den nærmeste AI installasjonen til deg, finnes antagelig i din bil, du trykker på en knapp på rattet og du kan gi bilen instruksjoner om alt fra spill ditt eller datt på radioen, senking av temperatur, ringe hjem for å fortelle at du blir sen eller ganske enkelt bare sende beskjeder. AI finnes på mange områder, likevel begrenser vår daglige bruk seg til – ja nesten ingenting.

read more

Noen kunder