For industri, næringsliv og offentlig sektor

Tilrettelegger, døråpner og langsiktig brobygger

Basert på erfaring, gjennomføringsevne og integritet, er ambisjonen vår å innta en betrodd rolle som tilrettelegger, døråpner og langsiktig brobygger mellom ulike aktører innen næringslivet, offentlig sektor, og øvrige organisasjoner.

“Vi tilbyr kunnskaps- og erfaringsbasert rådgivning, grunnlagt på samspill, tillit og nærhet, som skal bidra til økt konkurransekraft for våre oppdragsgivere.”

Kurs “Prosjektledelse i praksis”

I dette kurset ser vi på ulike problemstillinger de fleste møter i sine prosjekt og hvordan vi kan løse disse med enkle praktiske midler. Vi vektlegger erfaring og teknikker som ikke krever egen programvare eller IT kunnskap overhodet.

Omstilling

Hverdagen er vår beste venn og vår største utfordring. Det er komfortabelt å fortsette slik vi har gjort før, men det er også risikabelt. Kravet til endringstakt har økt voldsomt – det eneste vi vet med sikkerhet, er at slik vi gjorde det i går, kan vi ikke gjøre det i morgen.

Samarbeid

Samarbeid er et godt tiltak for både å øke kapasiteten men også egen konkurransekraft. Gode samarbeidsmodeller kan være nyttig for å kunne være tidlig ute og sammen med kunden forme innholdet i den kommende leveranse på en bedre og mer effektiv måte. Dette er ofte både i leverandørens og i kundens beste interesse.

Rådgivning og mentoring

Vi tilbyr nettverk, erfaring og kompetanse, basert på gjennomføringsevne og integritet. Dette betyr at vi trives når det er fremdrift. Når vi oppnår noe. Når vi når målene. Sammen. Prosess for prosessens skyld, er ikke helt vår stil.

Aktuelt

Johan Castberg – et hav av muligheter i Nord

Johan Castberg – et hav av muligheter i Nord

Equinor’s foreløpige siste prosjekt i Barentshavet, Johan Castberg, er nå på oppløpssiden og det installeres utstyr på havbunnen for fulle mugger. Vi har sett flere subsea konstruksjoner blitt seilt ut fra Sandnessjøen og Nesna og spør derfor, når kommer neste mulighet?

read more
På tur med Tom Rune

På tur med Tom Rune

Ikke enda fylt 40, en rødhåret energibunt. Utgangspunktet er ikke det beste for en “over the hill” avslappet sak på 60, for en tur med Tom Rune, er på ingen måte en ferie. Alle øyeblikk benyttes til arbeid. Oppvokst på Lovund i et miljø som skulle vise seg svært hardtarbeidende enten det var oppbyggingen av farens “Lovund Skyss” eller havbruksnæringen på samme øy, skulle det ligge i blodet – helt tydelig for oss som kjenner Tom Rune.

read more
Roboter i Norge

Roboter i Norge

Robotisering betyr å ta i bruk roboter til arbeid vi ikke selv vil gjøre, kan gjøre eller arbeid som roboter gjør bedre og gjerne rimeligere. Ja ikke sant, litt skummelt dette med roboter, kommer de og tar alle jobbene våre?

read more

Noen kunder